Urubuga rugufasha kubara ukwezi k'imihango,Inama ku biribwa warya tugendeye ku gihe ugezemo mu kwezi kw'imihangoIBYO DUKORA

Ukwezi kw'imihango

Tugufasha kubara ukwezi kw'imihango,tukakwibutsa igihe ugezemo (niba wasama,utasama n'umunsi uzaboneraho imihango)
Soma...

.

  AMAKURU AKUGENEWE

Urubuga ruguha amakuru agendanye n'igihe ugezemo mu kwezi kw'imihango nibyo warya,uko wakwitwara bigendanye n'igihe ugezemo mu kwezi kw'imihango.

Soma...

  FORUMS

Urubuga rwacu ruguha ahabugenewe h'ibanga waganira n'inzobere mu buzima bw'imyororokere usobanuza ibyo udasobanukiwe ndetse bakaba bakugira inama

Soma...


Ubwo nigaga mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye, umukobwa twiganaga yagiye mu mihango turi kwiga.Abenshi mu bahungu barasetse kuri we asa nkugize ikimwaro. Niho nibajije nti ese "birashoboka ko umukobwa wiga mu mashuri yisumbuye yaba atazi kubara ukwezi kw'imihango?". Ntabwo nabyiyumvishaga nibwo naje gukomeza kugenda mbaza abatandukanye koko niba baba bazi kubara ukwezi kw'imihango. Soma...